Voorwoord van de CEO

In 2015 hebben we ons als ‘One Neways’ ingezet om verder te bouwen aan een stevig fundament als basis voor onze organisatie. Een koers die we reeds in 2014 hebben ingezet en waar al onze medewerkers een cruciale rol in spelen.

We hebben goede vorderingen gemaakt in het afgelopen jaar. We hebben onze klant- en kernwaarden opnieuw bekeken en daarbij het Lean Leadership Model ontwikkeld. Met deze uitgangspunten is het verbeteringsprogramma onder het management en onze mede­werkers uitgerold. Ook de standaardisatie van interne bedrijfsprocessen en de geleidelijke integratie van BuS Groep

maakten deel uit van belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie. Door middel van deze initiatieven en de betrokkenheid en inzet van onze medewerkers hebben we een stevige basis gelegd waar we de komende jaren op zullen voortbouwen.

Als internationale one-stop-provider streven we ernaar om al onze klanten te ontzorgen door geïntegreerde totaaloplossingen te bieden. Steeds vaker worden we door onze klanten vroeg bij het ontwikkeltraject betrokken. We denken graag met ze mee en nemen soms naast het ontwikkelen en produceren van bijvoorbeeld elektronische componenten en systemen, ook het beheer van het gehele project voor onze rekening. Door een goede relatie met en kennis van onze klanten, gecombineerd met onze jarenlange ervaring in de markt, zijn we uitstekend gepositioneerd om de verantwoordelijkheid in de life cycle van een product op ons te nemen.

Lees meer

De sector waarin we actief zijn, vereist van ons een grote flexibiliteit om snel en doorlopend aan de hoge eisen te kunnen voldoen. Waar nodig dient bijgestuurd te worden of dienen verbeteringen te worden doorgevoerd om de ingezette koers te kunnen blijven volgen.

De afgelopen jaren hebben dan ook in het teken gestaan van het aanpassen van de organisatie aan deze nieuwe realiteit. Dit door het inrichten van een flexibele organisatie, door te zorgen voor betere onderlinge samenwerking – zowel tussen de werk­maatschappijen als met de klant en toeleveranciers – en door te streven naar een meer evenwichtige capaciteitsbezetting door de organisatie heen.

Om aan de eisen van onze klanten te voldoen is het essentieel om als één team samen te werken, in een organisatie als Neways maken de mensen het verschil. Onze medewerkers hebben het afgelopen jaar niet alleen meegevaren op de ingezette nieuwe koers. Ze hebben motivatie, inzet en vertrouwen getoond in de genomen initiatieven die gericht zijn op toekomstige groei. Enthousiasme en toewijding zijn hierbij essentieel, net als wat ons allen, ondanks de diversiteit binnen onze organisatie, met elkaar verbindt: het Neways-DNA.

Vanuit onze gezamenlijke normen en waarden streven we naar waardecreatie voor onze stakeholders. Inspiratie, focus en realisatie van onze doelen staan centraal in ons denken en handelen. Ook in 2016 zal de Neways-organisatie hier de focus op hebben, onder leiding van een uitgebreide, nieuw samengestelde Raad van Bestuur, bestaande uit Paul de Koning (CFO), Adrie van Bragt (COO) en ikzelf. Samen staan we sterk om Neways naar een hoger niveau te brengen, voor onze klanten, mét onze klanten.

Huub van der Vrande
CEO

Add to basket
View basket
Contact
Mail this page
Charts